Hållbarhet

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.


Att som företag arbeta med dessa mål är en stark trend världen över. Här finns massor av affärsnytta för ditt företag!

Älska erbjuder er att kickstarta ert arbete med en workshop kring de globala målen. I en workshop hittar vi tillsammans sätt att påverka vilka val era kunder eller medarbetare gör så det får en positiv påverkan på något av de 17 globala målen samt skapar affärsnytta.

Workshoppen går att boka som halvdags workshop eller som en kortare inspirationsföreläsning.

Pris enligt offert.