Innovation och utveckling

Vi kartlägger möjligheter och utvecklar idéer och koncept för produkter och tjänster tillsammans med er och era kunder. Vi arbetar med metoder som design thinking, gamification och tjänstedesign.


Vi hjälper er även att bygga en kultur för utveckling och innovation inom företaget genom workshops och föreläsningar.

Svåra ord?

Tjänstedesign


Det innebär att planera och organisera både människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring en tjänst för att förbättra dess avseende. Syftet är att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma en tjänst efter kundens behov blir den användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant utifrån kundens perspektiv.


Design thinking


Design Thinking är en problemlösningsmetod – användbar när du vill väcka din kreativitet, lösa komplexa problem eller reda ut hur ni ska möta kunders behov. Metoden är uppdelad i olika faser som underlättar resultatfokus i designprocessen, men skiljer sig från traditionell problemlösning på så sätt att den inte är linjär. Istället testar du dig fram och hoppar mellan stegen vid behov. På så sätt kan vi utmana antaganden, få respons direkt från kund och med hjälp av en djupare förståelse för behov nå lösningar som inte var uppenbara när vi började.


Gamification


Gamification är användandet av spelelement inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande - exempelvis handel, IT, transport eller utbildning (spelifierat lärande). Det är ett sätt att öka interaktionen med ett material, digitalt eller fysiskt, för att därmed öka användarens engagemang för sagda material. Spelifiering är ett fenomen som hämtat mycket inspiration från framförallt datorspel, men som i olika former har funnits långt tidigare. Spelifiering bygger, liksom spel, på frivilligt deltagande.